ALC na COP

Día 2 - América Latina e Caribe na COP28